Om meg

Jeg var ferdig utdannet sosionom i 1989, har klinisk utdanning i psykiatrisk sosialt arbeid fra 1996, og godkjenning som klinisk sosionom fra 1997. Som klinisk sosionom arbeider jeg terapeutisk med mentale og følelsesmessige problemer. Siden 2008 har jeg arbeidet i spesialisthelsetjenesten ved NR DPS, de siste årene, fra 2010, ved seksjon for gruppeterapi , med relasjonelle vansker, personlighetsmessige vansker. Jeg har erfaring fra utredning, individuelle samtaler i kombinasjon med gruppepsykoterapi.

Jeg er dynamisk orientert, og opptatt av å hjelpe mennesker til å se sammenhenger i eget liv, mellom hendelser i oppveksten, og vansker i livet her og nå. Jeg ønsker å tilby samtalebehandling/samtaleterapi, som tar utgangspunkt i det den enkelte har behov for å snakke om her og nå. Jeg ønsker å kunne se det enkelte mennesket, være til stedet, lytte, og tilby et trygt rom, der det er mulig å dele tanker og følelser, og få hjelp til å sortere.

I min jobb i spesialisthelsetjenesten har jeg arbeidet med pasienter som strever med lav selvfølelse, angst, depresjon, relasjonelle vansker, emosjonelle vansker og traumer. Mange av pasientene har sammensatte vansker, som at de strever med mat, forholdet til kroppen, følelser av å ikke være bra nok, selvkritikk, selvskading.

Jeg har 3 år med gruppeterapi utdanning ved Institutt for gruppeanalyse, og deretter 2 år ved samme institusjon knyttet til behandling av emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.

Har erfaring fra arbeid med rusavhengige i min kommunale jobb, både illegal og legal rus.